Hoe onderhoud je een extensief groendak?

Eén van de kenmerken en voordelen van een extensief groendak is dat het weinig onderhoudt nodig heeft. Een extensief groendak zorgt als het ware voor zich zelf. Toch moet je op enkele dingen letten.

gardening

Bewateren of niet?

In principe hebben de plantjes geen extra water nodig en hebben ze voldoende aan de normale neerslag. Sedum is van nature zeer veerkrachtig en kan lange tijd zonder water. Ze horen tot de familie van de vetplanten en die worden gekenmerkt door een goede vocht retentie. Natuurlijk bij lange droogtes kan het voorkomen dat ook deze eigenschap aan zijn limiet komt. Dus bewater je de plantjes best één maal per week bij lange droge periodes.

Let ook op voor overbewatering. Dit heeft tot gevolg dat de plantjes het te gemakkelijk krijgen en bij lange droogtes het snel laten afweten. Een tweede gevaar bij lang onder water staan is dat ze verdrinken. Hier is het dan ook belangrijk dat je een goede afwatering hebt en dat je minstens twee maal per jaar alle afvoerputjes nakijkt op verstoppingen.

Sedumstekken VS vegetatiemat

Het verschil in de twee types is dat de eerste soort het eerste jaar meer onderhoudt nodig heeft. De vele open ruimtes geeft aan vreemde planten de kans om te ontkiemen. Daarom moet je in het eerste jaar het dak regelmatig controleren. Ik denk dat om de twee maanden voldoende moet zijn. Een vegetatiemat daarin tegen bedekt dadelijk het volledige oppervlakte wat de kans op vreemde vegetaties een pak kleiner maakt.

Vreemde begroeiing

Volgend op het vorige puntje is wildgroei zeker te vermijden. Je ziet soms in dakgoten van vervallen gebouwen kleine boompjes groeien. Een groendak loopt dit risico ook. Door vogels, insecten en de wind kunnen er zaden op het dak terecht komen. Dit kunnen boom soorten zijn maar ook zeer invasief onkruid. Verwijderd deze planten voor dat ze in bloei staan zodat ze zicht niet verder kunnen verspreiden. Twee tal keer per jaar controleren moet voldoende zijn om alle onkruid weg te houden.

Dit betekend niet dat je alle vreemde planten moet verwijderen op je dak. Nieuwe soorten kunnen soms een verrijking zijn voor het dak. Vele bloemen soorten geven juist een extra waarde aan je dak naar uitzicht en insecten toe. Het is misschien zelfs een goed idee om bepaalde soorten bloemen te zaaien.

Extra voeding geven?

Een sedumdak heeft niet veel extra voeding nodig. Eén keer per jaar traagwerkende meststof toevoegen is voldoende. Gebruik traagwerkende meststoffen die geleidelijk hun voeding afgeven zodat de plantjes niet verbranden. Vermijd ook te krachtige voedingstoffen voor de zelfde reden.

Dak opvolgen

Controleer regelmatig op vreemde begroeiing en of de afvoer nog vrij is. Kale plekken kan je eenvoudig oplossen door ze terug opvullen met stukjes Sedum. Die kan je knippen op plaatsen waar het dak goed begroeid is. Strooi wat substraat over de knipsels en goed bewateren. Kijk ook regelmatig de afvoer na zodat die zeker niet verstopt geraakt. Meestal is de afvoer voorzien van een bolrooster, kuis deze regelmatig uit.

Vond je dit interessant ? Delen maar . . .
Share on Facebook0Tweet about this on TwitterPin on Pinterest0Share on Google+0Share on LinkedIn0Email this to someone