ALGEMENE VOORWAARDEN

Beperking aansprakelijkheid

U wordt geacht van de gebruiksvoorwaarden en , zoals hieronder beschreven, kennis te hebben genomen en te aanvaarden bij het gebruik van deze website.

natuurlijkdak.be (groendak) tracht zo zorgvuldig mogelijk de inhoud van deze website weer te geven maar staan niet in voor onvolledige, onjuiste of verouderde informatie. Dit laat niet weg dat wij onze uiterste best doen om alle informatie te verifiëren en up-to-date te houden.

Elk gebruik dat u van deze site maakt is op eigen risico. U bent zelf aansprakelijk voor de keuzes die u maakt op basis van de informatie die u op deze site verkregen hebt. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade die ontstaat of voortvloeit uit het rechtstreeks of onrechtstreeks gebruik van natuurlijkdak.be.

Verder zijn we niet aansprakelijk voor de elektronische communicatie via de website, zoals de verzending van e-mailberichten, onderschepping, vertraging of manipulatie door derden van deze communicaties.

Ook zijn we niet aansprakelijk voor schade die volgt uit een eventuele onderbreking van de website door technische fouten of door virussen en soortgelijke verstorende elementen.

Hyperlinks

De website kan hyperlinks naar andere websites bevatten indien voorafgaande goedkeuring vanwege de beheerder.

Verder wil een goedkeuring van de hyperlink niet zeggen dat er een partnerschap of goedkeuring uitgaat van ons wat betreft de inhoud van deze sites aangezien wij geen enkele technische of inhoudelijke controle uitoefenen, noch zeggenschap over deze sites hebben. Wij staan dan ook niet garant voor de volledigheid en juistheid van deze sites.

Intellectuele eigendomsrechten

De website is auteursrechtelijke beschermd. U verkrijgt geen intellectueel eigendomsrecht door de loutere toegang tot de website en het gebruik van de informatie. De informatie op de website mag enkel aangewend worden voor een exclusief persoonlijk gebruik. U mag ze dus niet op commerciële wijze exploiteren. Indien u toch de intellectuele rechten schendt van natuurlijkdak.be, verbindt u zich ertoe een vergoeding te betalen. U kan ons contacteren indien u gebruik wil maken van de informatie op deze website. via info@natuurlijkdak.be

Wanneer een derde meent dat natuurlijkdak.be zelf de intellectuele rechten van een ander schendt, vragen wij om contact op te nemen info@natuurlijkdak.be met een duidelijke omschrijving van de schending. Wij proberen u klacht zo snel mogelijk te onderzoeken en de eventuele schending ongedaan te maken.

Vond je dit interessant ? Delen maar . . .
Share on Facebook0Tweet about this on TwitterPin on Pinterest0Share on Google+0Share on LinkedIn0Email this to someone