Waarom is een groendak belangrijk!

regenwater grondwater riolering groendak

 

 

regenwater grondwater riolering groendak

 

Door verharde oppervlakten kan regenwater niet meer infiltreren in het grondwater, maar stroomt het af naar de riolering. Dit zorgt vaak voor een verlaging van het grondwaterpeil met als gevolg verdroging van het milieu en minder grondwater. Bij hevige regenval wordt het rioleringssysteem ook overbelast, waardoor overstorten frequenter moeten werken. Dit heeft als gevolg dat het water minder effectief gezuiverd wordt. Regenwater wordt best afgekoppeld en hergebruikt, geïnfiltreerd of vertraagd afgevoerd.

Het aanleggen van groendaken kan dat ten dele verhelpen. Een groendak werkt als een spons waarbij ongeveer de helft van het regenwater weer verdampt via de planten en waarbij de andere helft langzaam wordt vrijgegeven aan het rioleringssysteem waardoor piekdebieten in de riolering worden vermeden.

Hier kan je een overzicht vinden van subsidies per gemeente

Vond je dit interessant ? Delen maar . . .
Share on Facebook0Tweet about this on TwitterPin on Pinterest0Share on Google+0Share on LinkedIn0Email this to someone